Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1139 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We are looking for a candidate has experience in professionally written content in Information Technology sector clear in articulating the organizations value proposition.

This is a network role that requires an ability to work under pressure and to demanding deadlines.

The candidate must have experience on following roles and responsibilities:

o Ability to craft the value proposition for IT services.

o Ability to comprehend the techno business proposition and translate it to impact graphics, sentences

o Ability to produce content, graphics of business portfolio offerings.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online