Đã hoàn thành

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi juliamond với giá $35 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need quality content for my online store and social media sites. The subject matter is olive oil, extra virgin olive oil and the olive industry, especially in Spain. I would like to have 1 good piece of content each week, that could be posted on the business blogg, fb, etc. It will be important to provide quality links to the readers also. Below are several examples.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online