Đã đóng

write for a website

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €154 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

we fix a website and particular [url removed, login to view] and we want someone writing the content.

we need following texts:

welcome to our apartments

our servises

Special Offers (2 one for weekends one for nights stay)

News & Events(only one i will explain what)

Booking conditions

Privacy Policy

accomodation

activities

For make your writing easy all you will write is for these apartment X 3 (i mean this is the one apartment but yhe other 2 will be like this) [url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online