Còn mở

write interesting posts 3 times a week

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $38 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

hello

this project for [url removed, login to view]

i want someone to post 3 intersting posts very week ,

We are all about INTERESTING PEOPLE / PLACES / PROJECTS / PICTURES,VIDEOS / PLANS

I WANT someone who can write posts that will bring lots of likes , etc to the site by researching intersting topics .

posts on the site have to be unique , and bring social media attention , does not have to be long 300 words is more then enough and posts can be shorter

if good we can hire you monthly

give me monthly price

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online