Đã đóng

Re-write and publish a page in Wikipedia

Dự án này đã được trao cho TaffyAU với giá €50 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

My client's page on Wikipedia was deleted for being too promotional. I need someone to help me re-write the article (the original article is approx. 650 words) and, very important, publish it back in Wikipedia. Only some Wikipedia editors have the power to publish my client's page back on Wikipedia. Please make a bid if you are able to complete the whole work (re-writing and publishing).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online