Đã Đóng

Need 30 raw food diet recipes

Need 30 raw food diet recipes written

- Lunch and dinner based recipes

- Must have solid knowledge of raw-food diet

- Recipes must be vegan friendly

- Recipes must be original and not web-researched

- Will provide a sample recipe template to model after

Please apply with portfolio

Kĩ năng: Thủ công & Mỹ nghệ, Nấu ăn và công thức nấu ăn, Nấu ăn / Làm bánh, Làm vườn

Địa điểm: India

Xem nhiều hơn: need sample clothing line, food label design sample, need sample contract bulk email marketing business, need sample commercial script radio, sample program will count number lines external file, need myspace layouts will pay, need sample medical transcribed transcript, food delivery slogan sample, need sample project php mysql, food delivery service sample poster design, need english speaker will pay, need sample data processing test, need someone website will pay, food business logo sample

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #13133865

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0