Đã đóng

I would like to hire an Artist

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I want a tattoo design drawn up. Will pay up to $40. Price negotiable if need be.

The tattoo I want is going to be on my arm and I want it to be a squid. I want it to be done in black and grey and I included links to some designs that I liked to give an idea of what I'm looking for. I want the tentacles to be pretty long so they can wrap around the arm. Last note: it doesnt have to be a squid it can be a squid like creature.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online