Đã đóng

Asterisk FreePBX Special CODE

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $318 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Need to be able to live transfer call with originating caller id.

Part 1. Agent will call Customer, and tell customer we can help with service and will transfer to Specialist.

Part 2. Agent dials specialist while customer still on line. Specialist answers, we make introductions between customer and specialist, and disconnect from call. Allowing Customer and Specialist to continue conversation.

Part 3. Very Important: When Agent is dialing specialist, Caller ID must show Customer Caller ID.

Part 4. Very Important: Must be able to have access to entire call recording, from initial call from Agent to Customer, Agent to Specialist, then Specialist and Customer full conversation even after Agent hangs up.

Thanks!

Happy Bidding

Rob

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online