Đã hoàn thành

Custom Asterisk Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ivanzxc33 với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We have an extension which has a voicemail box with VMX locator on which option 1 get's forwarded to a cell phone.

We need when the caller presses 1, the call should go to cell phone and the recording of the call should get emailed to a group of users.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online