FreePBX SMS Module

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

This project is to create a freePBX module that provides configuration for SIP Simple in freePBX. When an SMS is received into FreePBX I would like to be able to select an extension to send that SMS to via SIP simple. When an IP phone on the network sends an SMS out via SIP simple, the module will allow the message to be routed out via a trunk that supports SIP simple.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online