Đã đóng

FreePBX SMS Module

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $459 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

This project is to create a freePBX module that provides configuration for SIP Simple in freePBX. When an SMS is received into FreePBX I would like to be able to select an extension to send that SMS to via SIP simple. When an IP phone on the network sends an SMS out via SIP simple, the module will allow the message to be routed out via a trunk that supports SIP simple.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online