Đã đóng

Help Setting up Thirdlane

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $45 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $30 USD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking to install Thirdlane. We already know asterisk very well (and freepbx) but we need someone who is very experienced with Thirdlane to help us move customers over from freepbx and administer system.

THIRDLANE EXPERIENCE ESSENTIAL. Just knowing asterisk is not enough.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online