Đã hoàn thành

Setup freepbx server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abd4d5 với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

I have just install a fresh copy of FREEPBX 10.13. I need help to setup this PBX. ALSO need to integrate GRANDSTREAM HT503 ATA with my freepbx server.

Regards,

ALSOFT

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online