Removing Vocals / Re-creating a Instrumental

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $40 - $70 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

Hello, I need someone to either remove some vocals from a song or either re-create a instrumental for it *It's not the full song, only part of a song* MESSAGE ME FOR MORE DETAILS

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online