Đã đóng

Removing Vocals / Re-creating a Instrumental

Dự án này đã được trao cho nickcoleman2201 với giá $77 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 - $70 AUD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello, I need someone to either remove some vocals from a song or either re-create a instrumental for it *It's not the full song, only part of a song* MESSAGE ME FOR MORE DETAILS

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online