Đã đóng

Auto CAD drawings

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $116 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I need a design put onto an existing CAD drawing for an office layout urgently

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online