Còn mở

AutoCAD Drawing

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $326 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are AutoCAD. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $200 USD. The drawing is just 2 bays, 6 columns, 4 steel Joist, 3 steel trusses, 3 representations of single axis solar trackers, simple representation of glass Venlo style greenhouse roof.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online