Đã hoàn thành

Autocad Logo cut contour

Được trao cho:

$40 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
4.4
CDesindore

Dear Hiring Manager, I have experience with 3D Modelling and Product design. I am able to understand Mechanical Engineering Terms and Concepts. I have developed several products which i can show you over chat. I have e Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.2