Bill of quantities

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Hi , We need a bill of quantity, for a new project. it is a steel prefab warehouse, and looking for, separate

Mechanical, electrical, structural, fire suppression system bill of quantity, something in style of ACCA primus software or even in excel format but with pictures. We already have drawings created with autocad, but have them in PDF. advise costing thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online