Build CAD library - Dynamic Blocks

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

We need to a hand to build a CAD library.

The task will be downloading an extensive collection of CAD blocks and setting them up in a dynamic format so we can have consistent blocks through the drawings.

I have done a simple one already, attached, however need someone to expand on it to include the other 20 or so sink mixers we use.

Further more to this there will be other sanitary items and appliances to be done.

There will be some drawings to be done when a elevation or plan is missing, easily extrapolated from what is there.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online