Đã hoàn thành

Build CAD library - Dynamic Blocks

Dự án này đã kết thúc thành công bởi zebracaro với giá $250 AUD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

We need to a hand to build a CAD library.

The task will be downloading an extensive collection of CAD blocks and setting them up in a dynamic format so we can have consistent blocks through the drawings.

I have done a simple one already, attached, however need someone to expand on it to include the other 20 or so sink mixers we use.

Further more to this there will be other sanitary items and appliances to be done.

There will be some drawings to be done when a elevation or plan is missing, easily extrapolated from what is there.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online