Còn mở

CAD drafting project

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹23671 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I have a design for two story residential building, I need a draftsman to convert hand drawn layout design to CAD format. CAD design should comply with Australian architectural requirements.

Project is in Sydney NSW Australia. I can send design and sample of requirement when I select an expert.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online