Đã hoàn thành

Construction plans for home addition

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vorteksIndia với giá $250 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I need the set of plans to apply for a city permit for a small home addition. I already have the detailed layout and exact measurements of the current building and addition.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online