Đã đóng

Create Map of Old City of Aleppo

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We are looking for someone to create a line map of the site of Aleppo, Syria for our thesis proposal including roads, buildings, etc (old aleppo before 2012). The map area we are looking for is attached. We need the file as soon as possible.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online