Đã hoàn thành

Create Real Estate Development - Site Plan - Apartment Building

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ARCDiM với giá $150 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Looking to find someone with experience in Creating a site plan for a Mixed Use – Apartment Rental/Condo building.

- Please show me some previous work that relates to this project

- Pricing for this task as well as future pricing on next steps of project

- Want someone with some vision and someone who has designed this type of building.

Infill Real Estate Development, Condo Buildings, 40 or more units, Rental Apartment Building.

Prefer to do Fixed Pricing, although open to suggestions.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online