Đã đóng

Create Real Estate Development - Site Plan - Apartment Building

Dự án này đã được trao cho ARCDiM với giá $150 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Looking to find someone with experience in Creating a site plan for a Mixed Use – Apartment Rental/Condo building.

- Please show me some previous work that relates to this project

- Pricing for this task as well as future pricing on next steps of project

- Want someone with some vision and someone who has designed this type of building.

Infill Real Estate Development, Condo Buildings, 40 or more units, Rental Apartment Building.

Prefer to do Fixed Pricing, although open to suggestions.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online