Đã đóng

Design Floor Plan, Elevations, and Roof for Modern Home

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $484 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

Hello, I need someone to design the floor plan layout, elevations, and roof for a modern home. I have an idea of the layout I want. The home will be 3 floors in total, (basement, 1st story, and 2nd story). I would like the basement to be a 3 car garage and game room. the 1st story will be the living room, dinning kitchen, and 2 office spaces. the 2nd floor will be 1 Master bedroom and 3 bedrooms (4 total). Attached please find a copy of the layout I would like as the base, (note it does not have to be exact, I would like kitchen in back) and also find elevations of how I would like the house to be. In one of the pictures there is a tilted glass wall, I would like that to be in the front elevation of my home. I would like the home not to pass 6,000 sq ft.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online