Design a New Ground Floor: Kitchen, Bathroom and Living Area

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

I have current plans and drawings of a semi-detached house

I need somebody to prepare a concept design for a new Kitchen, Living Area & Bathroom

They will need to show dimensions for everything on their drawings

I would like to show:

1:20 Scale Internal Elevations of Kitchen

1:20 Scale Internal Elevations of Living Area

1:20 Scale Internal Elevations of Bathroom

1:50 Scale Plan of Kitchen

1:50 Scale Plan of Living Area

1:50 Scale Plan of Bathroom

I will discuss general design with chosen Freelancer

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online