Đã đóng

Design a New Ground Floor: Kitchen, Bathroom and Living Area

Dự án này đã được trao cho Thirdimension3D với giá £120 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I have current plans and drawings of a semi-detached house

I need somebody to prepare a concept design for a new Kitchen, Living Area & Bathroom

They will need to show dimensions for everything on their drawings

I would like to show:

1:20 Scale Internal Elevations of Kitchen

1:20 Scale Internal Elevations of Living Area

1:20 Scale Internal Elevations of Bathroom

1:50 Scale Plan of Kitchen

1:50 Scale Plan of Living Area

1:50 Scale Plan of Bathroom

I will discuss general design with chosen Freelancer

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online