Đã hoàn thành

House Plans

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mimito23 với giá €39 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hi,

I have the original drawings. We got house plan/drawings made up but are not 100% happy with them. There are no window/door demission’s and the outside doesn’t look the best. We are going to get a Quantity Surveyor involved so we need this to be correct for Costing the build.

I have attached an example of what we would like to change.

1. Add door window demission’s and improve look of house.

2. Remove ½ a meter from the living room on the bottom left and add it to the den so the master bedroom is larger upstairs.

3. The steps down need to be inside the den not both dining and den. This will allow us to have a door in the kitchen/dinning.

4. Add a pantry and toilet to where the utility is, move the utility to where the downstairs toilet is.

5. The hot-press upstairs is all wrong. Can this be remove and this should change the elevation to a simpler roof. The hot-press can then go into the bedroom on the left.

6. The front we would like this to be up to roof level and a long window where the stairs is.

7. Any other change ideas that would improve the house.

I have attached some images but go with what you think is right.

Thanks,

Kevin

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online