Đã đóng

Industrial Shed Design

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10794 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We want to make a standard industrial shade for godown purpose in Mundra. It is around 17000 Sq feet (114*150 feet). The height can be from 20-25 feet. There is no other load and we can have as many pillers/columns as possible. It is just for godown purpose. The span can also be anything. The target is the lowest possible cost.

We want to know the optimum distance between columns.

Should we make column from concrete or by beams or mix?

What type of beams, purlines, sheets should we use.

We do not want any specific design of our building as it is just a rectangle shape.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online