Đã đóng

Redraw architectural drawings from .pdf file to [url removed, login to view] 20/03/17

Dự án này đã được trao cho DenkaPolosich với giá £30 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I want the following attached PDFs converted (redrawn) into AutoCAD .dwg file which are as accurate as possible.

The items that need to be converted (redrawn) are the:

Proposed front elevation

Proposed side elevation

Proposed Ground floor plan

Proposed First floor plan

Proposed rear elevation

Proposed side elevation

The annotation (words) are not needed.

Autocad 2007 Version required.

Many thanks and please get back to me with any questions.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online