Đã đóng

Ribbon LED lights, power supply,cables. assembled. Installation dwg and installation instructions produced.

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $188 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We have a product that consists of ribbon LED lights, power supplies, controller, connectors, etc. We would like to have the system connected and an installation diagram and instructions produced. Although the system is large, we only need a small portion put together, as it is repeated. We would like to have the system Assembled and demonstrated that it works.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online