Ribbon LED lights, power supply,cables. assembled. Installation dwg and installation instructions produced.

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

We have a product that consists of ribbon LED lights, power supplies, controller, connectors, etc. We would like to have the system connected and an installation diagram and instructions produced. Although the system is large, we only need a small portion put together, as it is repeated. We would like to have the system Assembled and demonstrated that it works.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online