Đã hoàn thành

Simple 3D model

Dự án này đã kết thúc thành công bởi RAJonesr với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Create 3 fully rendered 3d models of the attached image with matching colors. Assume walls are thick sheets. No specific dimensions. Material of the 1st should be brushed stainless steel. Material of the 2nd should be glass with color tint. Material of the 3rd should be high gloss plastic.

These are ultimately for visual expression so actual material and dimensions are not important, only textures and appearance. Require hi resolution render, no less than 2560 x 1600.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online