Đã đóng

need to fabricate steel spreader beam to lift 25 tons using crane -- 2

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $103 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

need to fabricate steel spreader beam of 4 met span to lift a capacity of 25 tons with lifting eyes 3 on d top side and 2 on d lower side with stiffners and supports as necessary.

with engineering calculations for approval.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online