Đã hoàn thành

I would like to hire an AutoCAD Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi huarin với giá $25 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I am looking for someone to add/change red line notes on the interior reflected ceiling plans and elevations of existing CAD file drawings. I will submit plans with red-line notes that reflect the changes to be made.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online