Đã đóng

I would like to hire a Solidworks Designer

Dự án này đã được trao cho tommydo1908 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Need SolidWorks 3D model of a tube assembly with electrodes inside. Can send sketch and bill of materials and written description with figures. Need rapid progress -- and could have quite a bit of ongoing work for capable designer.

Roy McAlister

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online