Còn mở

AutoHotkey Script for Ragnarok Online Offline Bot

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $107 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Need a AHK program/script written for an old game called "Ragnarok". Hopefully someone is good at it and familiar with the game. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online