Đã đóng

Rewrite several simple macro scripts to AutoHotkey

Dự án này đã được trao cho jfayes với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I have several very simple Macro Express macros that I would like turned into AutoHotkey. They are very basic and very short, less than 100 lines of "code" total combined.

Even someone with no knowledge of MacroExpress should easily be able to understand what it's about and retype them into AHK in about an hour.

To give you an idea, attached is a screenshot of probably the most complex macro that would need to be retyped.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online