Đã đóng

SWAP C230 ENGINE

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $250 - $750 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Mô tả dự án

Would like to swap my current c230 1999 engine with a new one i have.

Can use my garage or i can tow it to you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online