Đã đóng

We are looking for some BPO projects

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹29629 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi All,

My name is Daniel, CEO of a Company called LRGlobal infotech in india and we are having a 500 seater office over here and can be extended. I would like to have BDM's from Countries like USA,UK,Australia to get me projects and for every projects they can take a commission. I need to build a good team for getting this done. Message me if some one interested.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online