Đã đóng

Design a Banner

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $349 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$300 - $500 HKD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Just want to modify some words & photos in the existing banner and made it to be a suitable format for the banner making. (Size:80 cm (W) X 200cm(H) ( PDF, AI or other formats). I'm only have the uploaded file.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online