Đóng

[url removed, login to view] On-Air Commercial

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $63 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Looking for a web design to create a static ad to be used as a 15 second commercial for [url removed, login to view] on the new television network - Reality Central.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online