Đã đóng

flyer

Dự án này đã được trao cho datasoftsolution với giá $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hi, I am needing someone to create an A5 (or D6) PDF one sided flyer for me. I have designed (drawn) a picture of what I want it to look like and have all photos & words ready to send to the assigned person. I need someone to make the flyer look like it is an iPhone (see drawing) instead of the font/pics inside of a square box.

I am needing it done asap. Thank so much.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online