Đã hoàn thành

BIOLOGY ASSISTANCE TUTORING.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi inspiranette với giá $80 CAD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

hello

i need tutoring and help on a lab i am working on.

THIS IS NOT AN ACADEMIC ASSIGNMENT AND DOES NOT COUNT TOWARDS MARKS.

thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online