Đã đóng

Schreiben von Blog-Inhalten

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €33 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Der blog bzw. text sollte auf deutsch geschrieben werden!

- 1 blog: panikalarm (keywords: panikalarm, panikalarm schlüsselanhänger, )

- 2 blog: mini alarm (keywords: mini alarm, handtaschen alarm, etc.).

ca. je 400 wörter mit bilder, grafik, statistik etc.

gesamt: 800 wörter

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online