Wedding Photography Blog needs some copy

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I own a wedding photography company. My blog for the company is horribly outdated. The posts are up, but I need a short 2-3 paragraph into for each blog post that describes the wedding day and links to the other vendors involved. Writing should keep SEO guidelines in mind. For most of the posts we have background story from each couple that can be worked in the copy. There are about 25 posts in need of work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online