Đã đóng

Wedding Photography Blog needs some copy

Dự án này đã được trao cho MarilynSmith90 với giá $252 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I own a wedding photography company. My blog for the company is horribly outdated. The posts are up, but I need a short 2-3 paragraph into for each blog post that describes the wedding day and links to the other vendors involved. Writing should keep SEO guidelines in mind. For most of the posts we have background story from each couple that can be worked in the copy. There are about 25 posts in need of work.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online