fashion marketer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

1. Contact Fashion Blogger, Fashion Youtuber (Influencer) to give away and branding our product to their follower.

2. Facebook Marketing (Growing Our page's follower)

3. Instagram Marketing (Communicate our follower and Get follower at least 20K)

4. Fashion Blog Content writer (photo was given)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online