Đã đóng

fashion marketer

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $413 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

1. Contact Fashion Blogger, Fashion Youtuber (Influencer) to give away and branding our product to their follower.

2. Facebook Marketing (Growing Our page's follower)

3. Instagram Marketing (Communicate our follower and Get follower at least 20K)

4. Fashion Blog Content writer (photo was given)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online