Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $38 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

We are looking for guest bloggers to post some of our content/articles on their respective blogs. The subject of the content/articles is primarily food but can also include health. The blogs should also reflect food/health topics, have a good PA and DA, and backlink to given websites (preferably with a do-follow link).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online