Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £23 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I have a website designed to give people advice to live a happy life. I am after a writer to write regular, weekly blogs to give tips on how to have a happy lifestyle. I want a blog that gets people thinking, gives practical tips and is enjoyable to read. I am looking for between 500 and 1000 words each week. Original writing is a must. Please note that me paying for this work will effectively buy the rights to the blogs that you write. I would be delighted to hear your ideas and see some previous work. I look forward to hearing from you. I am happy to pay £5 per week for 1 blog posting.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online