Đã đóng

I would like to hire a Blogger

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Healing after a death of a loved one. I am an OEF vet and the guy I was dating was an Iraq vet. We both got along very well. I needed a person to help me get through adjusting on getting out of the military and he needed someone to tell his story. I want to help other people if I can with what I have gone through

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online