Đã hoàn thành

I would like to hire a Branding Consultant

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ITYPETech với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Long term Real Estate Investors are wanting to re brand from rental real estate/landlords to Fix and Flip Developers/Investors. We are looking for BOLD branding that will help people want to invest in our projects and to help us find damaged houses to buy. We are hoping To be up and rolling by mid march with a letter head, business cards, and a complete social media image.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online