Còn mở

Create Print and Packaging Designs

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹300000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹75000 - ₹150000 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Software company portfolio Pdf design Brochure Design, Corporate Identity, Covers & Packaging and Graphic Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹1500 - ₹12500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online