Đã đóng

Need to represent an NGO at a conference in New Delhi, India next week also to get some postcards to be printed for insertions in the folder at the conference.

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM1430 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM825 - RM2475 MYR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I am the General Treasurer of an NGO in Kuala Lumpur, Malaysia. We need to promote a Congress we are organising in KL in 2018 at the Daibetic congress in New Delhi, India, to be held next week. Promotion is by way of inserting 2000 post cards in the folder bags at the conference. the artwork for the conference is ready. It needs to be printed urgently and inserted in the folder bags. Please give me a quote.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online