Need to represent an NGO at a conference in New Delhi, India next week also to get some postcards to be printed for insertions in the folder at the conference.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM825 - RM2475 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

I am the General Treasurer of an NGO in Kuala Lumpur, Malaysia. We need to promote a Congress we are organising in KL in 2018 at the Daibetic congress in New Delhi, India, to be held next week. Promotion is by way of inserting 2000 post cards in the folder bags at the conference. the artwork for the conference is ready. It needs to be printed urgently and inserted in the folder bags. Please give me a quote.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online