Còn mở

RESTAURANT MENU

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $289 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I own a chicken wing shop that create over 100 flavours for wings - looking to find someone that can create my menu for me

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online